Header
Gurdwara Prabhandhak Committee 2020 - 2022
# Name Position Phone
1. Bahadhar Singh Sahota Chairman
2. Manjit Singh Sahota Secretary 214-458-4374
3. Ranbir Singh Treasurer 940-765-2795
4. Harbhajan Singh Nijjar Vice Chairman
5. Manjit Singh Sandhu Joint Secretary
6. Mohinder Singh Joint Treasurer
7. Navtej Singh Toor Sports
8. Gurpreet Singh Maintenance
9. Amarjit Singh Khak Langar
10. Bhajan Chahal Landscape
11. Manjt Kaur School
 
Service Times
Sunday Services: 10AM - 1PM

Friday Services: 7PM - 9PM

Follow Us On
Khanda